NULL-VISJONEN

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har siden 2001 vært tuftet på nullvisjonen, en visjon om at ingen skal dø eller skades permanent i trafikken

Under denne linken ønsker jeg å få til et forum der vi kan dele opplevelser og erfaringer fra ulykker i trafikken

Mange holder på med annet mens de kjører bil og mister da fokus på vegen. Dette fører til ulykker og får ofte store konsekvenser. Dine valg kan medfører til hardt skadde og døde på vegen. Vi trafikklærere ser daglig hvordan sjåfører´s valg fører til ulykker og neste ulykker. På facebook har vi en side med historier, som jeg ønsker å få inn her til drøfting og forebygging. Alle er velkommen til å bidra med tanke på trafikksikkerhet og Null-visjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *