Trafikk · Ukategorisert

#SELVKJØRENDE BILER..Fortsettelse..

DU, JEG OG VI TO…. Kommunikasjon mellom kjøretøy er nøkkelen til suksess for selvkjørende biler, men også den største utfordringen. Det hevdes at selvkjørende biler vil føre til reduksjon i trafikkulykker. Det må da kjøres ekstremt mange kilometer for å få et sikkert svar på den påstanden. Så lenge ikke alle kjøretøy er selvkjørende, vil… Continue reading #SELVKJØRENDE BILER..Fortsettelse..

Samfunn · Trafikk

#BILFRITT SENTRUM OG GRØNNE TRAFIKANTER

Ideen er god, mindre forurensning, bedre fremkommelighet for kollektivtransporten Det er på høy tid det blir lagt tilrette for tryggere veier for fotgjengere og syklister, men vi kan ikke fjerne bilismen, da må de fjerne mennesket! Flere gater i Oslo sentrum har nå fått sykkelbaner til offer for parkeringspasser. Planen er å fjerne 1800 P-plasser.… Continue reading #BILFRITT SENTRUM OG GRØNNE TRAFIKANTER