Samfunn

MAKTARROGANSE

https://www.nrk.no/norge/her-bryter-store-trafikkreglene-1.14350765 AP lederen Jonas Gahr Støre, som ofte løfter en moralsk pekefinger mot sine politiske motstandere, følger ikke alltid trafikkreglene. Han fikler med mobiltelefonen under kjøring, og ber rådgiveren sin bryte reglene om påbudt kjøreretning og kjøre der det er forbudt. Dette foregår i flere anledninger med en journalist fra NRK tilstede i bilen. Journalisten… Continue reading MAKTARROGANSE

Kultur · Samfunn

BILFRITT SENTRUM

Bilen skal ut av Oslo sentrum. Arvtakeren er kollektivtransport,syklister, fotgjengere, gågater, grøntarealer, uteliv og levende byrom. Ifølge Klimaundersøkelsen 2018 er flertallet av Oslos borgere eksplisitt for bilfritt sentrum. På drøye ti år har kollektivbruken økt med seksti prosent.  For å redusere behovet for bilen i hovedstadsområdet vil ca. 9 av 10 ha økt satsing på… Continue reading BILFRITT SENTRUM

Samfunn · Trafikk

#BILFRITT SENTRUM OG GRØNNE TRAFIKANTER

Ideen er god, mindre forurensning, bedre fremkommelighet for kollektivtransporten Det er på høy tid det blir lagt tilrette for tryggere veier for fotgjengere og syklister, men vi kan ikke fjerne bilismen, da må de fjerne mennesket! Flere gater i Oslo sentrum har nå fått sykkelbaner til offer for parkeringspasser. Planen er å fjerne 1800 P-plasser.… Continue reading #BILFRITT SENTRUM OG GRØNNE TRAFIKANTER