Kultur · Samfunn

BILFRITT SENTRUM

Bilen skal ut av Oslo sentrum. Arvtakeren er kollektivtransport,syklister, fotgjengere, gågater, grøntarealer, uteliv og levende byrom. Ifølge Klimaundersøkelsen 2018 er flertallet av Oslos borgere eksplisitt for bilfritt sentrum. På drøye ti år har kollektivbruken økt med seksti prosent.  For å redusere behovet for bilen i hovedstadsområdet vil ca. 9 av 10 ha økt satsing på… Continue reading BILFRITT SENTRUM