Mennesket · Samfunn

DEL VEIEN

Syklisters oppførsel i trafikken blir mye omtalt. Jeg driver trafikkopplæring i Oslo sentrum og ser daglig forskjellig atferd blant syklister og forstår andre trafikanter som blir provosert.

Da systemet ikke er godt nok tilrettelagt må syklende ofte skifte mellom å være syklende og gående. Tar de da hensyn til gående?

Spesielt menn 40+ er gjentagende tema, de er så grønne og dermed «litt» høye på seg selv. De sykler på rødt lys, kjører forbi i høy fart, 50 i 30 sonen forbi Grünerløkka barneskole for eksempel. Bøter er en konsekvens som svir for de fleste, om de er høye nok! Det gjelder også for syklende.

Elevene mine er ofte voksne 25-50 år, de har ikke hatt behov for bil da de bor sentralt, bruker beina, kollektivt eller sykkel. De utrykket; Jeg er jo et svin på to hjul, jeg skammer meg over egen oppførsel som syklist og fotgjenger. Om trafikkopplæring ble obligatorisk for all i ungdomsskolen ville vi forstått vår plass i trafikken bedre og fått ned ulykkesstatestikken.

Vg.trl. § 1. Gangveg, sykkelveg og sykkelfelt  er bestem for gående og syklende.  Det satses stort på sykkelstier og sykkelbaner, med tanke på miljø og forurensning. Gang og sykkelstier koster ca 60.000 kr pr,meter. Med tanke på den risko forbikjøringer innebærer burde syklister få bøter om de sykler i vegbanen  fremfor bane og sti som er ment for dem

Hovedregelen, Vg.trl. § 3. Grunnregler for trafikk
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen

Cruisecontrol: Unna vei, her kommer JEG…

del-veien

Trafikk og panikk: