Kultur · Mennesket

#HELLIGE INDISKE KUER I TRAFIKKEN

hellig-ku

Kulturelle forskjellene er store internationalt, nationalt og lokalt. Hver by og bygd har sin særegen kultur, som viser seg i trafikkadferd

Her i Oslo er fotgjegeren mer hellig enn en Indisk ku der de vimser ut i gata hvor som helst med den største arroganse, i trygghet om at bilistene viker for dem. Vi er kanskje litt høy på oss sjøl, en av konsekvensen av velferdssamfunnet?

Bilisten plikter å vise hensyn og har vikeplikt ved overgangsfelt som overholdes ved å tilpasse farten, om nødvendig stoppe. Vgtrl.§ 19.3,ledd. Særlige bestemmelser for gående

Den hellige kua er de som krysser gata i og utenfor overgangene og ikke ser seg for, som jogger rett ut vegbanen i det bilen er i ferd med å kjøre.

Folk går med propper i øra, hører på musikk, «gamer», leter etter Pokemon m.m og vimser rett ut i gata uten å se seg for. Noen som tror de har ni liv?

Hvor er tanken på miljøvennlig kjøring når leddbussen full av passasjerer i ruchtid må stoppe for en fotgjenger i motbakke opp ullevålsveien.

Myke trafikanter er involvert i 60 % av ulykkene i Oslo. På 90 tallet var det i underkant av 220 fotgjengeruykker i Oslo pr.år. fra 2000 har det ligget på rundt 200 årlig og 140-150 sykklistulykker. Det vil si at det skjer en myk trafikantulykke i Oslo hver dag.

Hvor mange nordmenn blir påkjørt som fotgjenger da de oppholder seg i andre land, der hensyn til myke trafikanter er liten eller ingen?

Hva om alle overgangsfelt uten lysregulering ble fjernet i sentrum? Ville folk se seg for mer og ulykkene reduseres?

Vi ville kunne få en bedre forståelse for vår plass i trafikken om opplæringen ble obligatorisk  for alle i  offentlig skole.