Ukategorisert

FØREROPPDRAGELSE

Trafikklærere lærer ikke bare folk å kjøre bil, vi driver med oppdragelse av fremtidens sjåfører. I 2005 kom det ny læreplan for føreropplæring der hovedmålet er; elevene skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre så ulykker unngås. Dagens føreropplæring er basert på veiledning og coaching. Trafikklærere står fritt i valg av metode i gjennomføringen og må møte elevene der de er. Hva kan de fra før og hvordan komme i mål kommer an på elevens forkunnskaper, kulturell bakgrunn, holdninger, emosjoner og villighet til endringer. Hvordan kan trafikklærer endre elevens holdninger med tanke på hvilke forbilder foreldre er og hvor sterk påvirkning deres atferd har på eleven?

Eksempel 1: Far kjører alltid over fartsgrensen. Under øvelseskjøring kommer de i konflikt da eleven overholder fartsgrensen og far blir hissig. Trafikken går i 100 km/t (i 80 sone) og du må følge trafikkrytmen sier far. Eleven vil overholde fartsgrensen og de kommer i konflikt i henhold til forskriftene og hva eleven har lært på trafikkskole

Eksempel 2: Eleven sier; mamma ser alltid på mobiltelefonen når hun stopper på rødt lys, mister oppmerksomheten og blir stående når det skifter til grønt lys. Dette er til irritasjon for øvrig trafikk og fører til dårlig flyt i trafikken. Mange driver med telefonen også under kjøring, noe som er meget trafikkfarlig, mange ulykker skjer på grunn av dette og andre distraksjoner. Hvor bevisst er foreldre på hvor påvirket barna blir av deres holdning og atferd?

Barnet vil aldri bruke hjelm om foreldrene selv sykler uten. Oppdragelse begynner fra krybben og varer livet ut. Jeg elsker jobben min og trives med gode drøftinger i trafikken. Jeg synes elvene i dag er meget bevisste og har selvinnsikt

Hvor bevisst er du med tanke på hvilket forbilde du er ?


2 thoughts on “FØREROPPDRAGELSE

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *