Ukategorisert

FØREROPPDRAGELSE

Trafikklærere lærer ikke bare folk å kjøre bil, vi driver med oppdragelse av fremtidens sjåfører. I 2005 kom det ny læreplan for føreropplæring der hovedmålet er; elevene skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre så ulykker unngås. Dagens føreropplæring er basert på veiledning og coaching. Trafikklærere står fritt i valg av… Continue reading FØREROPPDRAGELSE