Mennesket

NORSKE VEIER TRYGGEST I VERDEN Menn 45+ Topper statistikken

Tesla Dødsulykke 2018

Vi vant i 2016 trafikksikkerhetspris fra The European Transport Safety Council (ETSC). Dette er en pris myndighetene vil tilegne alle aktørene som gjennom en årrekke har arbeidet utrettelig og målrettet for å gjøre norske veier til de tryggeste i verden. Også trafikantene fortjener en stor del av æren, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I begrunnelsen viste ETSC til at antallet drepte på norske veier er redusert med 57 prosent siden 2001, fra 275 omkomne i 2001 til 117 i 2015. Det er 30 færre dødsulykker enn året før. Vi må helt tilbake til 1947 for å finne et så lavt tall.

Fra 2010 til 2015 ble antallet trafikkdrepte redusert med 44 prosent

Fra 2014 til rekordåret 2015 var reduksjonen på 20 prosent

Norge leder også an utviklingen dersom man ser på trafikkdrepte andel av befolkningen. Her gikk andelen ned fra 43 trafikkdrepte per million innbyggere i 2010 til 23 i 2015. Dette er den laveste andelen i Europa – og verden for øvrig

I 2016 døde 135 personer på norske veger, av disse var 117 menn mellom 45-65 år. Det underlige er at den samme gruppen toppet statistikken da de var 18-24 år!

I 2017 døde 107 personer, over halvparten var menn over 45 år

Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk er for stor fart i møte- og utforkjøringsulykker

Ungdomsulykkene 18-24 år er for andre år på rad redusert med 70 %

Kan det være de stillegående El-bilene (med mange hundre hestekrefter) som frister erfarne sjåfører til å tråkke gassen i bånn og dermed miste farts-følelsen ?

Trafikkulykke kan skje