Kultur

REN BY, MINDRE SVEVESTØV

Svevestøv over Oslo

Mye kan gjøres for å bedre luftkvaliteten

I mange år har jeg sett vaske-bilene suse rundt i europeiske byer, hvorfor gjør de ikke det her?

I 2015 starte et prosjekt i Bymiljøetaten: <<Ren By Oslo>>, der det fremkommer at vask av gater er et tema; atkinsglobal.no/ren-by-oslo   De skal legge tilrette for at Oslo blir Europas reneste by

Ting tar tid, så først nå i 2018 ser vi vaske-bilene suser rundt og vi som bor og jobber her, merker stor forskjell på luftkvaliteten

Svevestøv er partikler som svever i luften og ikke faller så lett til bakken. Disse partiklene går rett inn i lungen og forårsaker sykdom og tidlig død. Svevestøvet påvirkes hovedsakelig av utslipp fra biler, veistøv, asfalt-slitasje, salting, strøing og vedfyring

Blir spennende å se hvordan svevestøvet blir denne vinteren

Kommer de til å måke eller blir det like  mye  salting, som i fjor?