Samfunn

MILJØFARTSGRENSE

miljofartsgrense

I Oslo er det innført miljøfartsgrense i 70 og 80 sone på E6 Ryen, Trondheimsveien, Østre Aker og Frognerstranda fra 1 november til første søndag etter påske vgtrl. § 6, tredje ledd.

Dette er et viktig miljøtiltak mot svevestøvet. Da dekkene presses mot vegbanen i høy fart produseres mer  svevestøv, noe som skaper store helseproblemer for mange.

Bruk av piggdekk er vel største synderne. Min erfaring er at det er nødvendig med piggdekk ved kysten, grunnet mye holke og lite strø og salting. Her på østlandet er piggdekk bare tull. Jeg har aldri stått fast med piggfrie dekk verken her eller på fjellet. Min erfaring er at folk velger piggdekk fordi det gir en trygghetsfølelse. Dette er en falsk trygghet og medfører høyere fart. Personlig synes jeg piggdekk skulle vært forbudt.

Si gjerne din mening i kommentarfeltet…..

 

Svevestøv over Oslo