Mennesket

MENN 45 + TOPPER ULYKKESSTATESTIKKEN

Menn 45+ står for 70 % av bilulykken de siste to årene. I 2016 døde 135 personer på Norske veier, av disse var 117 menn 45+. I 2017 gikk dødsulykkene ned igjen til 106, der disse også er overrepresentert

Kanskje godt voksne menn tror de er dyktigere bilister enn de i realiteten er. Høy fart og uvettig bruk av mobiltelefon ser ut til å være medvirkende årsaker i noen ulykker. Disse mennene har økonomi til å kjøpe dyre biler, som går fort. Det er lett å bli ungdommelig og trekke for hardt på gasspedalen. Kan også være el bilene som har flere hundre hestekrefter en biler med fossilt drivstoff

Statens vegvesen forsker nå på denne gruppen, da de også toppet ulykkesstatistikken når de var ferske sjåfører