Mennesket · Trafikk

SYKLISTER I VEGBANEN FREMFOR SYKKELSTI

Investering og vedlikehold av gang og- sykkelveg koster staten ca. 767 millioner kroner netto pr.år. Syklister setter seg selv og andre i fare ved å provosere frem risikofylte forbikjøringer i vegbanen. Dette burde medføre en stor bot, til inntekt for bygging av flere sykkelstier og- eller til trafikksikkerhetsarbeid.