Mennesket

PROMILLE & PROPILLE

Statistikken viser at 2 av 3 ulykker skyldes rus. Mer en 140.000 kjører ruspåvirket i trafikken i Norge hver dag. De fleste tenker nok på alkohol når en snakker om kjøring i rus. Men faktum er at narkotika står for en langt høyere andel. Bare 10 prosent av de 140.000 kjøreturene er promillekjøring. Mens hele 40.000 er sjåfører i narkorus (propille), medisiner står for den klart største andelen, 86.000 av de 140.000 turene er rus som følge av legemidler (propille)

Ulykkestallene viser 92 trafikkulykker med rusrelaterte skader i Norge i 2013 og 109 i 2014. Hver Disse tallene vil nok øke, da Oslo går for å være europa´s mest belastede by hva gjelder narkotika misbruk

Reaksjontiden øker betraktelig i ruset tilstand. I et nødstilfelle vil man reager med å handle (bremse, styre unna..) og tenke over hva som skjedde etterpå. I ruset tilstand vil man «tenke» før handling, og ulykken skjer.

Vegtrafikklovens §§ 22 og 22a sier litt om kjøring i ruspåvirket tilstand