Samfunn

REKORD MANGE FALL PÅ ISEN

I løpet av januar/februar 2018 fikk Oslo legevakt inn 48 fallskader i gjennomsnitt pr.døgn, bare på ett døgn var det 425 personer, der ca.30-40 % hadde benbrudd som følge av fall på isbelagte fortau.

De snakker om «Sibikulde» som gir stålis og vanskelige kjøreforhold. Det er ikke på grunn av kulda det blir fall og benbrudd, det er fordi det ikke blir måkt og stødd. Hvem har ansvaret og hvorfor måker de ikke?

Kommunen innhenter anbud, der private entreprenører får i oppdrag å måke og stø. Hvor er de når snøen laver ned?  Aldri har jeg sett så mange fotgjenger gå i vegbanen på grunn av fortauet er umulig å ferdes på. Det er overhode ikke måkt eller stødd på fortau og gatetun i Oslo. Detter er ikke i tråd med Null-visjonen (null drepte og hardt skadde i trafikken, en visjon fastsatt av regjeringen).

Rekord mange har kontaktet Bymiljøetaten disse ukene, over 10.000 Oslo borgere har klaget på manglende måking og støing. Jeg kontaktet Bymiljøetaten fire dager på rad og ble møtt av en hyggelig dame som syns det var fint jeg sa i fra og hun ville gi beskjed til entreprenøren, men ingen kom!

Sykkelfeltene har de vært flinke og holde snøfrie og det er jo bra, men er det sånn nå at syklisten er ansett av Oslo kommune som grønnere en fotgjengeren?