Trafikk

SALT

Snømåking og eller salting?

Oslo kommunen sliter med å få unna snøen. Er det bevisst fra Kommunen som en del av målsettingen om å fjerne biltrafikken i sentrum? Det argumenteres for salting da snøen ikke skal pakke seg. Mengden salt som brukes på Norske veger har økt fra 166 000 – 549 000 tonn pr. år fra 2005-2018.  Hva med trafikksikkerhet og fremkommeligheten, hva med Null-visjonen (en visjon om null drepte og hardt skadde på norske veger, fastsatt av regjeringen) snøen blir ikke borte av salt når det laver ned 20-30 cm. Salt vil gi bare veger om det brukes etter måking. Salt oppløst snø vil sige gjennom jordsmonnet nær vegen og ned til grunnvannet. Hvor miljøvennlig er det?

TIPS: Vask bilen ofte, grundig, i hjulbuene og underspyling i maskin er lurt, om du vil spare bilen for tidlig rust problemer