Kultur · Trafikk

LADESTASJONER

Ladbar motorvogn
Jeg har vært eier av hybridbil siden mai 2017, bilen er en drøm og elevene fryder seg over bilens komfort og fokus på miljøvennlig opplæring. NAF vil ikke bruke 250.00 kr på hurtiglader ved øvingsbanene, og vi kjører 15-25 mil sikkerhetskurs på veg så fullverdig opplæring med lavt utslipp er umulig.

Jeg er skuffet over NAF, politikerene og bymiljø-etaten som ikke setter opp nok ladestasjoner. Har de tenkt at bare de som bor utenfor Oslo og har privat garasje eller kontakt i veggen skal kjøpe El og hybrid biler?

Hvorfor er ikke alle ladestasjoner også for Hybridbiler?

Det er ladestasjon for 12 hybridbiler i området Frogner! her parkerer også El-biler. Hvorfor har man lov å parkere på ladestasjon uten å lade?

Oslo har fått prisen som årets El-bil hovedstad, det er jo typisk norsk å være flink, men det er en tålmodighetsprøve å lete etter ladestasjoner. De siste to år 2015-2016 har salget av El-biler vært over 12.000, i 2016-2017 har Hybridbil salget gått opp og El-bil ned. Dette viser en tendens som politikere ikke har tatt med i betraktning.