Mennesket

DEL VEGEN del.2

UNNA VEG, HER KOMMER JEG..

Da er høysesong for tohjulinger i gang. Det er med glede jeg ser det tilrettelegges for syklister i Oslo. Så langt er det best på østkanten. Der har de lagt sykkelsti/gangvei unna bilvegen. I og rundt sentrum er det fremdeles slik at syklister må skifte mellom å være syklende, gående og ofte dele vegen med bilister. Mange tar lite hensyn og viser sterk egoisme i kampen om fremkommeligheten. 

Det er flere ulykker mellom sykkel og fotgjenger, enn mellom bil og sykkel. Folk sykler mot rødt lys, kaster seg rundt fotgjengere, og steller seg foran bilene når de skal rett frem. Det virker som syklisten ikke klarer å stå stille et øyeblikk, må hjula rulle? Det røde feltet foran gangfelt er til for at syklister skal krysse mellom bil og fotgjengerfelt, når de skal krysse vegen. Det er ikke for at syklisten skal komme først rett frem! Det er tankeløst, fordi de da vil bli forbikjørt av flere biler etter krysset, med den risiko dette innebærer. Dette gjelder også mange mopeder og motorsykler (innlegg kommer).