Trafikk · Ukategorisert

#SELVKJØRENDE BILER..Fortsettelse..

Du, jeg og vi to

DU, JEG OG VI TO….

Kommunikasjon mellom kjøretøy er nøkkelen til suksess for selvkjørende biler, men også den største utfordringen. Det hevdes at selvkjørende biler vil føre til reduksjon i trafikkulykker. Det må da kjøres ekstremt mange kilometer for å få et sikkert svar på den påstanden. Så lenge ikke alle kjøretøy er selvkjørende, vil denne påstanden frafalle. De mest utsatte vil være myke trafikanter, fotgjenger, syklist, motorsyklist m. fler. om en selvkjørende bil kommer i en trengt posisjon der sammenstøt vil være uunngåelig, og der algoritmen (løsningsmåter) den kjører etter må velge hvilket objekt den skal treffe, er det da eget kjøretøy den vil skåne, eller minst skade på det andre objektet? Vil den velge annen selvkjørende bil eller en flokk med fotgjengere? Den eneste måten å kontrollere et blandet trafikksystem er sannsynligvis å separere dem helt. Det må også endring i vegtrafikkloven til om dette skal bli mulig. Du, jeg og vi to skal nok kjøre mange mil sammen før selvkjørende bil frakter meg noe sted, min kjære hydrokarbon BMW cabriolet