Kultur · Mennesket

#HANDLINGSROM

I dag er det uvanlig glatte veier grunnet underkjølt regn. Hører på radio nrkP1; 15 ulykker på E6, 14 på E18 og 3 på E16….Handlingsrompåkjøring bakfra og utforkjøringer

Dette kunne vært unngått om de holdt avstand

Jeg kjørte fra Grünerløkka til Frogner på samme tid og var nær ved å bli påkjørt to ganger grunnet brudd på vikeplikten og dårlig veggrep

Handlingsrom, avstand til forankjørende, og vite hva du har rundt deg

Se-reglene:

  1. Se langt frem
  2. Beveg blikket
  3. Få overblikk
  4. Bli sett og forstått
  5. Se alltid etter en utvei

Handlingsrom gir større overblikk, og det er lettere å planlegge kjøringen. Det vil gi bedre flyt og færre ulykker

Det forunderlig at folk ikke forstår hvor viktig avstand til forankjørende er. Alle kjenner vel 3 sekunders regelen?  hvor mange overholder den?

Eleven øvelseskjørte med fem forskjellige sjåfører, fire av dem reagerte på at hun holdt for lang avstand til forankjørende, de mener  det vil gi mer flyt ved å ligge tettere. Det er til de grader misforstått og så trist å høre

Det er et krav til avstand i følge tr.rgl § 5, 3 ledd.. Avstanden til forankjørende skal være så stor at det ikke oppstår fare for påkjøring dersom den forankjørende saktner farten eller stanser. Avstanden skal være slik at forbikjørende uten fare kan kjøre inn mellom kjøretøyene.  

Hvordan skal vi kunne gi fri veg til utrykningskjøretøy ved brudd på denne regelen ?

Det går som regel bra, men når det skjer noe og forankjørende bråstopper, ja da smeller det !