Samfunn · Ukategorisert

PIGGDEKK

#Diselforbudet i Oslo provoserer meg. Nyere dieselbiler har meget lavt utslipp og BMW blandt annet har gjort mye for å redusere disse, følger ikke politikere med ?

Hvorfor snakker ingen om alt svevestøvet piggdekk forårsaker? Piggdekk er en falsk trygghet som selges kun i Norge! Jeg har aldri brukt piggdekk, hverken i eller utenfor Oslo, og mye kjøring på fjellet. Mange kjører tøffere, strekker grensene mer, da de har piggdekk og føler seg tryggere. Med piggfritt kjører man kanskje litt roligere, holder lengre avstand og ulykkesstatestikken vil gå ned

Tungtransporten står for mye av svevestøvet i sentrum. Hvem har bestemt at Norges største varelager/mottak skal ligge på Alnabru ? Vi har mange steder utenfor sentrum som ville vært bedre egnet. Da kunne varene transporteres videre med hybrid og elbiler

Piggdekk og svevestøv
Piggdekk og svevestøv