Mennesket

#SELFI UNDER KJØRING

Selfi bak rattet
Selfi bak rattet = Egoisme

I bilkøen på veg til barnehage og jobb med utålmodige barn i baksete og knappe tidsmarginer, skulle vi tro at de fleste av oss merker hvordan miljømessige faktorer virker som avtrekkere på de forskjellige evner og anlegg: I rollen som privatbilist er de fleste av oss, så vel kvinner som menn, mye mer aggressive enn vi er for eksempel i rollen som foreldre eller partner. I stressede bilkøer kan selv den fredeligste bli den rene testosteronidiot, og erfaring er at i et samfunn med relativt stor likestilling mellom kjønnene, slipper heller ikke kvinner unna denne faren.

Det er vanlig blant biologer og samfunnsvitere å studere samhandling som transaksjon, som en type økonomisk adferd der begge parter beregner vinning og tap bevisst eller ubevisst. Alle vil vinne, alle er i veien for hverandre og enhver handler egoistisk fordi samhandling finner sted i en knapphetssituasjon. Noe av det mest allmennmenneskelige som kan tenkes, mangler i disse modellene, nemlig kommunikasjon.

En kriterie for å erverve førerett er samhandling og avvikling. Det krever kommunikasjonesevne/vilje. Tegngivning med blinklys og plassering er kommunikasjonsform som er lovbestemt, hvor mange har gode rutiner her?

Politiet hadde flere aksjoner der det ble delt ut forenklet forelegg på kr 2000 ved mangel av tegn i rundkjøringer i sommer, så ble det en liten endring. Det trengs mere preventiv viksomhet om adferden skal endres.

Det er vel ingen som har noe med hvor jeg skal….!

Mobiltelefon er et kommunikasjonsmiddel som passer dårlig sammen med bilkjøring!

Dette er et økende problem, som fører til flere ulykker bak rattet. En venninne fikk kr. 1300 i forenklet forelegg for å bruke mobil mens hun kjørte, det er latterlig lite og vil neppe føre til endret atferd.

Det er ikke samtaler som er problemet, teksting, sjekke facebook etc. eller som denne damen, ta selfi mens du kjører vil jeg kalle morder. Disse sjåførerne er meget egoistiske, tenker overhode ikke på hvilken fare de utsetter andre for.

Hvordan er din holdning til dette?