Trafikk

#DOBBELTPARKERING

Hva er greia med dobbeltparkering spør mange seg?

Dobbeltparkering er meget brukt på Grünerløkka, peronlig har jeg tilgod å se dette andre steder i Oslo.

Det er hovedregelen i vegtrafikkloven § 3. som gjelder.

Vgtrl. § 3 En hver skal kjøre hensynsfullt og være aktågivende og varsom, slik at det ikke oppstår fare eller volder skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret m.m.

Dette har jeg drøftet med trafikksjefens annsatte, som endelig har begynt å bøtlegge de som står i vegen for andre trafikanter.

Da jeg en kveld kontaktet politiet når en varebil sperret for personbiler å kom igjennom Rathkesgate (som er envegskjørt), sa politimannen vi skulle tenke trafikksikkerhet og rygge ut! Dagen etter sto varebilen på samme sted, avskiltet! som det hjalp noe for fremkommeligheten!

Det er sjelden plass til at brannbilen vil komme frem, og de som ikke kommer ut fra parkering grunnet dobbelparkering, kjører gjerne opp på fortauet for å komme ut..

Dobbeltparkering