Samfunn · Trafikk

#BILFRITT SENTRUM OG GRØNNE TRAFIKANTER

Ideen er god, mindre forurensning, bedre fremkommelighet for kollektivtransporten

Det er på høy tid det blir lagt tilrette for tryggere veier for fotgjengere og syklister, men vi kan ikke fjerne bilismen, da må de fjerne mennesket!

Flere gater i Oslo sentrum har nå fått sykkelbaner til offer for parkeringspasser. Planen er å fjerne 1800 P-plasser. I Waldemar Thranesgate er 104 P-plasser endret til sykkelbane, der fortuet er så bredt at det kunne vært delt mellom syklende og gående.

Er det rart syklister blir egoister i trafikken? de er jo så «grønne» og «litt» høye på seg sjøl

Har politikerene tenkt på hvor vi som bor i sentrum skal parkere? er det planer om flere garasjeannlegg, eller skal bileiere flytte ut av sentrum? Eller må de parkere utenfor sentrum og ta kollektivt hjem? hvor miljøvennlig er det når en bilist sirkler rundt 45-60 minutter for å finne en parkeringsplass!

Blir Oslo sentrum et boligområde for studenter og nav´ere?

One thought on “#BILFRITT SENTRUM OG GRØNNE TRAFIKANTER

  1. Godt innlegg om bilfritt sentrum. Hvor skal bilene parkere? Mange mennesker er avhengige av å ha bil, både på landet og i byen, og parkering i sentrum har blitt et mareritt, kanskje særlig for dem som ikke har råd til å leie seg en garasjeplass til kr 1500-2000 pr måned.

Comments are closed.