Samfunn · Trafikk

#BILFRITT SENTRUM OG GRØNNE TRAFIKANTER

Ideen er god, mindre forurensning, bedre fremkommelighet for kollektivtransporten Det er på høy tid det blir lagt tilrette for tryggere veier for fotgjengere og syklister, men vi kan ikke fjerne bilismen, da må de fjerne mennesket! Flere gater i Oslo sentrum har nå fått sykkelbaner til offer for parkeringspasser. Planen er å fjerne 1800 P-plasser.… Continue reading #BILFRITT SENTRUM OG GRØNNE TRAFIKANTER