Trafikk

TRAFIKKMENGDEN I NORGE

blogg1

Da jeg vokste opp var det to biler i gata, i dag er det to i hver familie!
Den første bilen kom til Norge i 1895, 1900 var det 2 registrerte kjøretøy, 2000 var det 2,2 millioner.

For høy fart, manglende bruk av bilbelte og rus er de tre viktigste enkeltstående risikofaktorene knyttet til trafikantenes atferd.
Beregninger viser at dersom alle trafikantene overholdt gjeldende fartsgrenser, brukte bilbelte og kjørte rusfritt, ville dette alene medføre at antall drepte og hardt skadde ville reduseres med 30-40 %. En dødsulykke koster samfunnet ca. 23 millioner.

Vi trenger grundig opplæring, og myndighetene forventer et nivå som tilsvarer 150-200 timer bak rattet for å erverve førerrett. Det blir kostbart om all opplæring skal forgå ved en trafikkskole.

Elevene gir tydelig utrykk for å ha endret atferd som fotgjenger og syklist etter de har begynt med føreropplæring.

Hva om trafikkopplæring ble en del av obligatorisk opplæring ved ungdomskolen?
Ville vi bedre forstå vår plass i trafikken, og ville kostnadene reduseres med tanke på hva ulykker og tap av liv koster samfunnet i dag?

RIKTIG BRUK AV SIKKERHETSSELE:

https://www.youtube.com/user/TryggTrafikkNorge